Menu

Sách Giáo Khoa tăng giá từ năm học 2019 - 2020

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ra thông báo việc điều chỉnh giá sách giáo khoa từ năm học 2019 - 2020. Theo đó, giá bán của các bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 sẽ được điều chỉnh tăng bình quân từ 1.000đ – 1.800đ/cuốn.

/uploads/images/anh-truong-my/sgk-tang-gia-efdx-akip.jpg

Giải thích về nguyên nhân tăng giá, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, Sách Giáo Khoa hiện nay đã được đăng ký giá với Bộ Tài Chính từ năm 2011 và không thay đổi trong 8 năm qua.

Trong khi đó, các chi phí đầu vào như nhân công, nguyên nhiên vật liệu, vận chuyển... đều tăng, khiến hoạt động xuất bản và phát hành Sách Giáo Khoa của nhà xuất bản bị lỗ những năm gần đây.

Trước thực tế đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Ban Chỉ đạo điều hành của Chính Phủ xem xét được điều chỉnh giá bán Sách Giáo Khoa hiện hành từ năm học 2019-2020.

Do Sách Giáo Khoa là mặt hàng nhạy cảm, có tác động tới toàn bộ xã hội nên Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Nhà xuất bản rà soát cơ cấu, chi phí giá thành, phương án điều chỉnh giá và báo cáo Bộ xin ý kiến chính thức.

Nhà xuất bản đã báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này. 
Ngày 22/3 tại trụ sở Chính phủ, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp các bộ ngành liên quan về điều chỉnh Sách Giáo Khoa.

Sau đó, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo kết luận của Phó thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, làm việc với Nhà xuất bản Giáo dục thống nhất phương án điều chỉnh giá bán Sách Giáo Khoa.

Ngày 29/3, Ban can sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo họp đồng ý chủ trương thực hiện điều chỉnh giá Sách Giáo Khoa hiện hành của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam theo hướng tính đúng, tính đủ tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý...

Như vậy, năm học 2019 – 2020, Sách Giáo Khoa chính thức tăng giá. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đều khẳng định giá bán Sách Giáo KhoaK vẫn giữ ổn định trước những đồn đoán của dư luận xã hội.

 

Thông tin liên hệ:

GIA SƯ ĐĂNG KHOA

Hotline: 0364.121.165 - 0364.818.353

Số nhà 82 ngõ 235 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://giasudangkhoa.com/

/uploads/images/bai-viet/tai-xuong.png

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ra thông báo việc điều chỉnh giá sách giáo khoa từ năm học 2019 - 2020. Theo đó, giá bán của các bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 sẽ được điều chỉnh tăng bình quân từ 1.000đ – 1.800đ/cuốn.

/uploads/images/anh-truong-my/sgk-tang-gia-efdx-akip.jpg

Giải thích về nguyên nhân tăng giá, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, Sách Giáo Khoa hiện nay đã được đăng ký giá với Bộ Tài Chính từ năm 2011 và không thay đổi trong 8 năm qua.

Trong khi đó, các chi phí đầu vào như nhân công, nguyên nhiên vật liệu, vận chuyển... đều tăng, khiến hoạt động xuất bản và phát hành Sách Giáo Khoa của nhà xuất bản bị lỗ những năm gần đây.

Trước thực tế đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Ban Chỉ đạo điều hành của Chính Phủ xem xét được điều chỉnh giá bán Sách Giáo Khoa hiện hành từ năm học 2019-2020.

Do Sách Giáo Khoa là mặt hàng nhạy cảm, có tác động tới toàn bộ xã hội nên Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Nhà xuất bản rà soát cơ cấu, chi phí giá thành, phương án điều chỉnh giá và báo cáo Bộ xin ý kiến chính thức.

Nhà xuất bản đã báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này. 
Ngày 22/3 tại trụ sở Chính phủ, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp các bộ ngành liên quan về điều chỉnh Sách Giáo Khoa.

Sau đó, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo kết luận của Phó thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, làm việc với Nhà xuất bản Giáo dục thống nhất phương án điều chỉnh giá bán Sách Giáo Khoa.

Ngày 29/3, Ban can sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo họp đồng ý chủ trương thực hiện điều chỉnh giá Sách Giáo Khoa hiện hành của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam theo hướng tính đúng, tính đủ tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý...

Như vậy, năm học 2019 – 2020, Sách Giáo Khoa chính thức tăng giá. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đều khẳng định giá bán Sách Giáo KhoaK vẫn giữ ổn định trước những đồn đoán của dư luận xã hội.

 

Thông tin liên hệ:

GIA SƯ ĐĂNG KHOA

Hotline: 0364.121.165 - 0364.818.353

Số nhà 82 ngõ 235 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: http://giasudangkhoa.com/

/uploads/images/bai-viet/tai-xuong.png