Menu

Ngọc Ánh

Tôi là Ngọc Ánh, phụ huynh của 2 bé. Bé lớn đang học cấp 2, bé nhỏ học cấp 1. Bé lớn nhà tôi đang được gia sư của Gia Sư Đăng Khoa dạy kèm môn Toán và Tiếng Anh. Sau một thời gian ngắn bé đã có tiến bộ và giờ bé đang đứng thứ 2 của lớp. Tôi rất vui và thấy đáng đồng tiền bát gạo bỏ ra. Xin chân thành cảm ơn Gia Sư Đăng Khoa và 2 bạn gia sư rất nhiệt tình. 

Tôi là Ngọc Ánh, phụ huynh của 2 bé. Bé lớn đang học cấp 2, bé nhỏ học cấp 1. Bé lớn nhà tôi đang được gia sư của Gia Sư Đăng Khoa dạy kèm môn Toán và Tiếng Anh. Sau một thời gian ngắn bé đã có tiến bộ và giờ bé đang đứng thứ 2 của lớp. Tôi rất vui và thấy đáng đồng tiền bát gạo bỏ ra. Xin chân thành cảm ơn Gia Sư Đăng Khoa và 2 bạn gia sư rất nhiệt tình.