• Quy trình nhận lớp thế nào?

  Bước 1: 
  - Vào website giasudangkhoa.com
  - Chọn mục:Đăng ký làm gia sư 
  - Điền và chọn đầy đủ thông tin (chú ý các vị trí có dấu * phải có đầy đủ, trung tâm ưu tiên các bạn có thông tin tốt và có cmnd bằng cấp đầy đủ)
  - Chọn nút “Đăng ký làm gia sư” (đợi hệ thống gửi mã xác nhận về điện thoại của bạn)
  - Nhập mã xác nhận vào ô trống 
  - Nhấn nút “Tiếp tục”

  Bước 2:
  - Vào website: giasudangkhoa.com
  - Chọn mục:Lớp mới 
  - Hãy tìm đến lớp mà bạn muốn nhận (có thể tìm kiếm theo môn học để tìm nhanh hơn)
  - Nhấn vào nút: “Nhận lớp ngay” và đợi trung tâm phản hồi.

  Bước 3: 
  Sau khi bạn nhận lớp thành công
  - Vào website: giasudangkhoa.com (chú ý là bạn đã đăng nhập rồi nhé)
  - Bạn vào profile của bạn chọn mục: danh sách lớp dạy 
  - Tìm đến lớp mà bạn muốn xem 
  - Nhấn vào nút: Chi tiết 
  - Hãy liên hệ với phụ huynh học sinh liền nhé (nếu bạn nhận được lớp