Menu

Bé Bông

Bé Bông nhà tôi từng bị mất căn bản, tôi rất mệt mỏi khi dạy con ghép vần và đọc bảng chữ cái con quên hoài, tôi lại bực khi con lười và hay than mệt, từ khi tôi được cô Hoa tại Trung tâm gia sư Đăng Khoa qua kèm cho cháu thì bé thích học hơn hẳn, cô luôn đề ra phương pháp giảng dạy để phù hợp với bé, giờ mỗi lần tới giờ học với cô bé hào hứng ngồi vào bàn học tôi mừng lắm, cảm ơn trung tâm gia sư Đăng Khoa

Bé Bông nhà tôi từng bị mất căn bản, tôi rất mệt mỏi khi dạy con ghép vần và đọc bảng chữ cái con quên hoài, tôi lại bực khi con lười và hay than mệt, từ khi tôi được cô Hoa tại Trung tâm gia sư Tài Năng Trẻ qua kèm cho cháu thì bé thích học hơn hẳn, cô luôn đề ra phương pháp giảng dạy để phù hợp với bé, giờ mỗi lần tới giờ học với cô bé hào hứng ngồi vào bàn học tôi mừng lắm, cảm ơn trung tâm gia sư Tài Năng Trẻ.